Krekar gjer narr av Økokrim

Mulla Krekar kritiserer og freistar å latterleggjere Økokrim i sjølvbiografien som han presenterte i går. Han meiner dei manglar kunnskapar og har opptrådt endå verre enn overvakingspolitiet.