Hemmelighold i NOKAS-saken behandles neste uke

Påtalemyndighetens begjæring om å få slippe å utlevere avlyttingsmaterialet for 14 av de 33 personene som har vært overvåket i NOKAS-saken, blir ikke behandlet av Stavanger tingrett før til neste uke.