- Naturlig med statsråd fra LO

Fagforbundets mektige leder Jan Davidsen finner det helt naturlig at Jens Stoltenberg plukker minst én statsråd som «kjenner arbeidslivet», som han sier.