Store forventninger hos fagbevegelsen

Arbeiderpartiets sekretær Martin Kolberg og SVs Øystein Djupedal ble møtt med jubel og store forventninger da de møtte på det første forbundslandsmøtet etter stortingsvalget.