Øker på verdensbasis

Siden de første tilfellene i 1976, er tallet på utbrudd av legionærsykdommen steget jevnt og trutt.