UD gjer kuvending i innsynssak

For to månader sidan nekta Utanriksdepartementet å gje innsyn i lista over søkarar på stillinga som utanriksråd, øvste embetsmann i departementet. I går snudde departementet.