Skurk eller såpehelt?

Mulla Krekar kan virke som hovedpersonen i en såpeopera. Men hans sak er litt av en verkebyll for myndighetene, og den reiser spørsmål av stor prinsipiell betydning for rettsstaten Norge.