Milliardsum mot ledighet

Statsminister Kjell Magne Bondevik lover tiltak som virkelig monner for å bekjempe ledigheten. En ny milliard kroner for å ruste opp skolebygg er det første som skjer.