200 av 235 vil ut av Sjøfartsdirektoratet

202 av dei 235 tilsette i Sjøfartsdirektoratet har nå bede om sluttattest i direktoratet. - Folk vil vere føre var og søke nye jobbar for det tilfellet at direktoratet blir flytta til Haugesund.