Brannslukker i TVen

Hvert år er elektriske artikler årsaken til rundt 200 husbranner i Norge. Nå kan du bygge brannslukker inn i TVen din.