BA-HR kravde disiplinærsak mot advokat

Advokatfirmaet BA-HR kravde at Advokatforeningen skulle «ta» advokat Thor-Erik Johansen for å ha gått til Økokrim med interne BA-HR-dokument. Bodskapen vart framførd i hovudstyremøtet i foreningen torsdag.