Dåvøy vil opne barnevernet

Barne- og familieminister Laila Dåvøy vil ha eit opnare barnevern. Ho meiner det er nødvendig for å sikre barnevernet større legitimitet.