BKK har tjent nesten én mrd.

Pengene renner inn for BKK. Ikke overraskende får høye strømpriser æren.