Saksøker Karlsvik

Forsvarsdepartementet har saksøkt kontreadmiral Atle T. Karlsvik for misbruk av totalt 800.000 kroner av statens midler.