Horer får erstatta<br/>tapt arbeidsinntekt

Prostituerte kan nå med hjelp frå påtalemakta krevje erstatning for tapte arbeidsinntekter.