Ikke avklaring før i natt

Norsk Industri og Fellesforbundet kommer til å bruke natten for å bli enige i årets lønnsoppgjør.