Flymedisiner: De fleste tåler 4G – kortvarig

– Selv om det kan være ubehagelig, bør de fleste kunne tåle en belastning på 4G. Vel å merke over kort tid og hvis de har en normalt god helse.