Hjem fra Grønland som klimaoptimist

Miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) ser lysere på utsiktene til mer forpliktende globalt klimasamarbeid etter miljøtoppmøtet på Grønland.