Vekstindustri

Norges fremste vekstnæring må i øyeblikket være produksjon av meningsmålinger. I hvilken grad vi kan snakke om varige arbeidsplasser er en helt annen sak.