Ifølge Klassekampen, som har fått tilgang til rapporten, mener utvalget at partiet særlig i andre regjeringsperiode utviklet for lite ny politikk som partiet kunne gå til valg på i høst. Det mener dessuten at SV har vært for utydelig på sine primærstandpunkter. Partiet har mistet troverdighet i flere av sine kjernesaker, blant annet krigen i Afghanistan, asylbarna og kampen mot fattigdom, fastslår utvalget.

Rapporten konkluderer også med at partiet i tillegg er for svakt lokalt, og at partiorganisasjonen ikke ble involvert godt nok i strategi— og politikkdiskusjonene i regjeringsapparatet.

Tre av de åtte utvalgsmedlemmene tok imidlertid ut dissens, fordi de mener at det er vel så viktig å forklare nedturen med at partiet mangler bredde.

— Vi må ha som mål å ha troverdighet på flere tunge saker. I dag har et flertall av SVs egne velgere mer tillit til Ap enn SV i den økonomiske politikken. Om folk ikke tror at vi kan styre et land og få statsbudsjetter til å gå opp, da har vi et stort problem, sier leder Andreas Halse i Sosialistisk Ungdom. Han er en av de tre som har tatt dissens.

— Over tid har vi prioritert et lite antall saker, og de siste ti årene har det i stor grad vært utdanning og miljø. Men de fleste velgere stemmer ut fra et helhetsinntrykk, sier han.