— Statsråden må ha tillit til sine etatsledere, og den vurderingen ligger utelukkende hos statsråden. Vi på Stortinget må bare ta det til etterretning, sier Rotevatn - som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Han legger til at det er store utfordringer i Nav, og at det viktigste for ham er at Eriksson får ryddet opp.

— IKT-skandalen er svært alvorlig og har ført til en bruk av offentlige midler som ikke er forsvarlig. Så det er all grunn til å ønske arbeidsministeren og den nye direktøren lykke til med å få Nav på rett kjøl, sier Rotevatn til NTB.