Norsk oljeproduksjon vil falle fra 1,9 millioner til 1,7 millioner fat daglig, mener IEA ifølge Dagens Næringsliv.

— Vi mener Norge er et høykostland for oljeproduksjon, og at det derfor vil bli færre investeringer og mindre oljeproduksjon de neste fem årene, sier Antoine Halff, direktør for oljeindustri og marked i IEA.

Han deltok i et seminar hos Olje- og energidepartementet tirsdag for å snakke om byråets analyse av oljemarkedet fram mot 2020, som ble offentliggjort forrige uke.

Oljedirektoratet anslår en produksjon på 1,8 millioner fat daglig i 2019. Russland og Norge trekkes fram som taperne på det internasjonale oljemarkedet de neste fem årene.

— Oljeselskapene må fortsette å kutte kostnader, revurdere nye prosjekter og nedbemanne staben, sier Halff.