I dag får elever i ungdomsskolen og videregående karakteren «god», «nokså god» eller «lite god» i orden og oppførsel. I en kronikk i Dagens Næringsliv fredag tar økonomiprofessor Mari Rege ved Universitetet i Stavanger til orde for å fjerne disse karakterene.

— Midt i den følelsesstyrte perioden av livet skal elevenes orden og oppførsel vurderes, og de som ikke tar høyere utdannelse, må møte arbeidslivet med disse karakterene, skriver Rege.

Hun mener skolen, i stedet for å stemple elever med dårlig orden og oppførsel, bør hjelpe dem med å utvikle bedre evner til selvregulering.

Rege trekker fram forskningen til James Heckman, nobelprisvinner i økonomi, som viser at selvregulering og annen sosial og emosjonell kompetanse hos barn og ungdom har minst like stor betydning som intelligens for hvordan de senere lykkes med utdannelse og arbeid.

Tall fra utdanningsetaten i Oslo viser at 7,2 prosent av jentene og 14,4 prosent av guttene får nedsatt ordenskarakter. I oppførsel er tilsvarende tall henholdsvis 2,1 og 6,6 prosent. Det finnes ingen nasjonal oversikt.

Mari Rege sitter i Ludvigsen-utvalget som 15. juni leverer en utredning til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om fremtidens skole. Utvalget skal blant annet diskutere fremtiden til ordenskarakteren.