Dessuten gir dagens regelverk ikke god nok adgang til å undersøke om særlig farlige pasienter innfører farlige gjenstander som kniver, barberblad og skytevåpen inn i de regionale sikkerhetsavdelingene, slår Helse— og omsorgsdepartementet fast.

I den såkalte «Lex Breivik» foreslås også å etablere en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. Enheten skal være underlagt en av de regionale sikkerhetsavdelingene og må oppfylle kravene som stilles til helseinstitusjon. Det er ikke bestemt om og hvor en slik enhet eventuelt skal lokaliseres, men departementet åpner for at den kan etableres innenfor murene til et fengsel.

— Dagens lov skiller ikke mellom ulike sikkerhetsnivå. Dette innebærer en for stor risiko for rømning, gisseltaking og alvorlig voldsutøvelse mot pasienter og personell i helseinstitusjoner hvor særlige farlige pasienter oppholder seg. Disse svakhetene ønsker regjeringen å rette opp, helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Forslaget gjelder kun sikkerhetsnivået og endrer ikke lovverket hva angår om eller hvor lenge en domfelt skal være på dom til tvungent psykisk helsevern, fortsetter hun.