Poseavgiften er en del av miljøpakken som Fremskrittspartiet måtte svelge for å få sentrumspartiene med på kuttene i bensin— og bilavgifter.

Avgiften blir 1,50 kroner per pose. Det skal gi 900 millioner kroner til statskassen fra salg av plastposer og 100 millioner kroner fra salg av papirposer.

I budsjettavtalen presiseres det at avgiften gjelder handel i dagligvare- og detaljhandel. Finansdepartementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer og avgrensninger før avgiften innføres 15. mars neste år.