Før forbudet mot sexkjøp ble innført i 2009, hadde Norge et av Europas minste og minst organiserte markeder for prostitusjon. Kvinner kom frivillig, leide seg leilighet og solgte sex derfra — uten innblanding fra noen hallik. Etter sexkjøpsloven er dette blitt vanskeligere, skriver Stavanger Aftenblad.

— Kvinnene blir veldig sårbare for politiet og derfor i større grad avhengig av nettverket og støtten som halliken kan bidra med, sier Guri Tyldum, forsker ved Fafo, til Aftenbladet.

Hun mener at kriminaliseringen av prostitusjon har gjort det mer attraktivt for bakmenn.

— Med kriminaliseringen ønsket man å vise at prostitusjon ikke er ønskelig i Norge. Faren er at det er den groveste og mest organiserte prostitusjonen som er igjen, sier hun.

Albertine-senteret i Stavanger har meldt om en jevn økning av prostituerte. Pro-senteret i Oslo melder på sin side om store variasjoner. På noen tidspunkter registrerer de flere prostituerte enn i toppåret 2008, andre ganger færre. Mye tyder på at dette har sammenheng med hvor aktive politiet er. Antallet prostituerte har en tendens til å gå ned etter politiaksjoner mot miljøet.

Justisdepartementet har nå bebudet en evaluering av sexkjøpsloven.