Ingen visste på forhånd hva den mystiske pakken inneholdt. Det var den tidligere ordføreren i Sel, Johan Nygaard som skrev «Kan aabnes i 2012» på pakken fra 1912. Pakken ga han til kommuneadministrasjonen, og oppfordringen om ikke å åpne, er blitt fulgt — i 100 år.

— Oi, utbrøt Kjell Voldheim ved Gudbrandsdalmusea da han åpnet pakken.

Den inneholdt flere brev postet i Amerika, dokumenter, regnskap, protokoller, kvitteringer, tekstiler og bannere, ett av disse med påskriften «Fra Kongen», ifølge avisa Gudbrandsdølen. En 98 år gammel utgave av Gudbrandsdølen fra 1914 og Lillehammer Tilskuer fra 1919, noe som tyder på at pakken ikke har vært forseglet i 100 år.

Pakken veier 3,1 kilo, er 40 centimeter bred, 28 centimeter dyp og 9 centimeter tykk. Den har den siste tiden ligget i en glassmonter i et av Gudbrandsdalmusea.

Pakken ble åpnet mens bygda feirer at det er 400 år siden «Slaget i Kringen», da bønder i Gudbrandsdalen kjempet mot skotske soldater mens krigen mellom Sverige og Danmark-Norge sto på for fullt, og med de norske bøndene som seierherrer.