Innstillingsrådet for dommere kom mandag med sin uttalelse.

Utnevnelsene skjer formelt i statsråd, men det har aldri skjedd før at ikke innstillingene er blitt fulgt, skriver Aftenposten.

To plasser

På førsteplass til de to ledige embetene har et enstemmig råd Arne Ringnes. Han er i dag partner i advokatfirmaet Thommessen. Som nummer to kommer Wenche Elizabeth Arntzen, som i dag jobber i Oslo tingrett. Der var hun blant annet dommer i rettssaken mot Anders Behring Breivik.

På de neste plassene følger Ingvald Falch, som er partner i advokatfirmaet Schjødt, og Håkon Bleken, partner i advokatfirmaet Haavind.

Til denne runden med utnevnelser av dommere til Høyesterett ble det for første gang åpnet for anonymitet.

Var anonym

Av de tolv søkerne denne gang ba seks om at søknadene ble unntatt offentlighet, og samtlige av disse er privatpraktiserende advokater. Grunnen til at advokater har anledning til å be seg unntatt fra offentlighet, er at man har antatt at disse risikerer å miste klienter dersom det blir kjent at de søker en annen stilling.

Førsteinnstilte Ringnes var en av dem som valgte å være anonym.

— For meg personlig hadde det ikke vært noe problem å stå på en offentlig søkerliste, men av hensyn til advokatpraksisen, klientene og mine kolleger ba jeg om å bli unntatt offentlighet, sier han til Aftenposten. (©NTB)