Politikere krever skriftlig svar om fødestue-avvikling

Stortingspolitikere både innad i regjeringen og i opposisjonen krever at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer med en skriftlig redegjørelse for avviklingen av de forsterkede fødestuene.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ti år gammel

— Vi trenger svar fra både Helsetilsynet og Helsedirektoratet på om det faglige grunnlaget for konklusjonene deres fremdeles er til stede. Dette skal jeg ta opp med helseministeren når vi har vårt ukentlige møte med henne, sier SVs helsepolitiske talsmann Geir Hansen til Nationen.

Han får støtte fra Senterpartiets Kjersti Torpe, selv om Torpe ser det som lite trolig å få omgjort regjeringsvedtaket. Også Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell, Kristelig Folkepartis Laila Dåvøy og Fremskrittspartiets Kari Kjønaas støtter kravet om en skriftlig redegjørelse fra Strøm-Erichsen.

Bakgrunnen for kravet er en rapport fra Statens helsetilsyn som viser at forsterkede fødestuer ikke er mer risikable for de fødende enn ordinære fødestuer.

Det er stikk motsatt av hva Helsetilsynets direktør Lars E. Hansen sa for ett år siden. Hansen sa den gang at små fødeavdelinger og forsterkede fødestuer var mer risikable for de fødende enn ordinære fødestuer.

Konklusjonen hans var basert på innrapporterte fødselsskader på barn mellom 2006 og 2008. Tallene var foreløpige. Ifølge NRK var dette en medvirkende årsak til at regjeringen gikk inn for avvikling.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier til Nationen at Helsedirektoratet anbefalte nedlegging av forsterkede fødestuer etter bred faglig drøfting.

Publisert: