Politikere krever skriftlig svar om fødestue-avvikling

Stortingspolitikere både innad i regjeringen og i opposisjonen krever at helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer med en skriftlig redegjørelse for avviklingen av de forsterkede fødestuene.