• STRØKET: - Jeg lever allerede på overtid og kan ikke leve særlig lenge med de lungene jeg har i dag, sier Tunold-Hanssen. Han og konen Kari-Ann Hellingsrud sitter hjemme i stuen på den lille idylliske gården i Vestfold. Etter tre år på venteliste for lungetransplantasjon, fikk han i høst vite at han er strøket av listen. FOTO: STEIN BØRGE

Dødssyk 67-åring fjernet fra lungekø

I tre år har Terje Tunold-Hanssen (67) ventet på nye lunger. I september fikk han vite at telefonen med det glade budskap aldri kommer.