Før biskopene har uttalt seg om hvem som skal etterfølge Per Oscar Kjølaas, har den kirkelige avstemningen utpekt de tre finalistene som Kirkerådet har å velge mellom.

De tre er prost i Alta prosti, Olav Øygard, domprost i Tromsø Herborg Oline Finseth og seksjonssjef i Kirkerådet Hans Arne Akerø. Bispedømmerådet startet med over 40 kandidater, og sommerens avstemning har stått mellom fem av dem.

— Homopolitisk utnevnelse

Etter vektingen av stemmene var det Øygard som fikk flest stemmer - 30,29 prosent. Finnset lå like bak med 26,47 prosent mens Akerø fikk knapt 20 prosent av stemmene.

— Dette bety at de to eneste kandidatene som har sagt at ekteskapet kun er mellom mann og kvinne har kommet på første- og tredjeplass i nomineringen. Hvis Olav Øygard til slutt blir utnevnt til biskop er det en homopolitisk utnevnelse, sier Svenn A. Nielsen, som er prest og redaktør av Kirkenytt i Tromsø, til NTB.

Blir avgjørende

Den eneste kvinnelige finalisten, Herborg Finset, sier i motsetning til de to andre i sin egenpresentasjon at hun vil ha en liturgi av samkjønnede par. Uansett om det i andre spørsmål ikke er så mye som skiller kandidatene mener Nielsen at det akkurat er homofilispørsmålet som vil bli oppfattet som avgjørende i valget mellom de tre kandidatene.

Liberal

Avtroppende biskop Per Oscar Kjølaas har markert seg med et liberalt syn på homofilt samliv. Han tilhører dermed flertallet av biskopene som vil tillate homofile å gifte seg i kirken. Kjølaas er også den første biskopen som er skilt og har giftet seg igjen.

Det er Kirkerådet som skal ansette ny biskop på sitt møte i Tromsø 24. september. Etter det nye regelverket må de velge blant en av de tre finalistene. Før den endelige avgjørelsen skal også de øvrige biskopene og Nord-Hålogaland bispedømmeråd gi sin innstilling.