I første kvartal ble det bare tatt ut 16 tiltaler fra seksjon for organisert kriminalitet. Til sammenligning var det 289 tiltaler i hele 2012, skriver Aftenposten.

«Bekymringsfullt» og «meget uheldig», advarer Oslo statsadvokatembete i en inspeksjonsrapport fra september 2013 som Aftenposten har fått innsyn i.

Haugen av gamle saker hoper seg opp. 95 saker har ventet mer enn ett år på påtaleavgjørelse, nesten en dobling siden 2012. Dette er svært lavt for en seksjon med 300 ansatte og noen av Oslo-politiets beste og mest engasjerte medarbeidere, ifølge Aftenposten.

— Det er tydelig at produksjonen er for lav. Det er bekymringsfullt at seksjonen synes å ha et restanseproblem, advarer Oslo statsadvokatembete, som mener problemet må løses «relativt raskt».

Verken Oslo-politiet eller statsadvokatene har et klart svar på hvorfor resultatene fra kampen mot organisert kriminalitet er så svak, men 22. juli-terroren i 2011 trekkes fram. Mange av de beste og mest erfarne etterforskere ble nemlig overført til å granske terrorangrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet.

Oslo-politiet er også bekymret over de svake resultatene

— Vi deler bekymringen som statsadvokaten uttrykker både når det gjelder økningen i restanser og nedgangen i antall påtaleavgjørelser, sier påtalelederen i seksjon for organisert kriminalitet, Vegar Munthe Ommedal til Aftenposten.