• ÅRSAVGIFT: Gjermund Hagesæter (Frp), finanspolitisk talsmann, foreslår å erstatte årsavgiften med en årsavgift. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Erstatter årsavgiften med forsikringsavgift