Fra årsskiftet har Høyre og Fremskrittspartiet flertallet i Nobelkomiteen med tre av fem medlemmer. Høyres parlamentariske leder Trond Helleland bekrefter at årets fredspris kan være den siste som deles ut av Thorbjørn Jagland.

– Vi vil naturligvis spille inn kandidater som hver for seg er kapable til å kunne lede Nobelkomiteen, sier Helleland til NTB.

Han understreker at komiteen konstituerer seg selv, og at han ikke vil si noe om når et skifte vil skje.

Peker på flertall

På spørsmål om Høyre vil benytte flertallet til å vrake Jagland, sier Helleland:

– Interessant spørsmål. Vi registrerer at Arbeiderpartiet sier at Jagland er deres kandidat. Samtidig vet vi at Høyre nå får to representanter og Fremskrittspartiet en. Så da får vi se hva som skjer når komiteen konstituerer seg, sier Helleland.

Nobelkomiteen velges av Stortinget etter innstilling fra presidentskapet. I høst er Jagland, Kaci Kullmann Five (H) og SVs plass i komiteen på valg. Berit Reiss-Andersen (Ap) og Inger-Marie Ytterhorn (Frp) er ikke på valg.

Taus Jagland

Jagland vil ikke uttale seg om hvorvidt han ønsker å fortsette som leder av Nobelkomiteen. Gjennom sekretariatsleder Bjørn Berge ved Jaglands stab i Europarådets hovedkontor i Strasbourg, får NTB opplyst at Jagland ikke ønsker å gå inn i denne debatten.

Heller ikke Ap-nestleder Helga Pedersen har noe å tilføye. Hun sa til NTB i mai at Jagland er Aps kandidat, forutsatt at han selv ønsker å fortsette i vervet.

– Det står ved lag. Vi vil ta kontakt med våre medlemmer i komiteen før Stortinget utnevner de nye, sier Pedersens rådgiver Jon Reidar Øyan.

Omdiskutert

Jagland har markert seg som leder av Nobelkomiteen. Ikke minst var fredsprisen til EU i 2012 og til USAs president Barack Obama i 2009 omdiskutert.

Hans posisjon som generalsekretær i Europarådet blir også ansett som problematisk, fordi det hevdes at det kan innebære interessekonflikter mellom de ulike rollene.

Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann Kristian Norheim vil kaste Thorbjørn Jagland som leder av Nobelkomiteen på grunn av denne dobbeltrollen.

Norheim sier tilDagens Næringslivat han lenge har vært opptatt av å sikre en mer uavhengig Nobelkomité. Han mener situasjonen i Russland og Jaglands rolle der gjør dette enda mer aktuelt.

– Jagland bør byttes ut. Det er åpenbart uheldig med en slik dobbeltrolle, sier Norheim.

Jagland selv avviser at det er noen konflikt mellom de to rollene.

Åpent

Helleland vil ikke kommentere om Kaci Kullmann Five vil være ett av de to navnene som nomineres av Høyres stortingsgruppe i løpet av kort tid.

– Hun har selv sagt at hun ønsker å fortsette, og det er jo et signal. Men vi er ikke der i prosessen ennå at vi diskuterer konkrete navn. Vi går inn i dette med et åpen sinn, både når det gjelder navn, kvalifikasjoner og bakgrunn, sier han.