— Mange forbrukere har de siste årene tapt penger på spareprodukter de ikke har forstått. Det er derfor viktig at selgerne av denne typen produkter opptrer ryddig og redelig og gir kundene sine de opplysningene de har krav på, sier fungerende forbrukerombud Jo Gjedrem.

Stortinget opphevet forbudet mot å la privatpersoner investere i hedgefond og andre alternative investeringsfond i slutten av juni. Samtidig ble det innført flere tiltak for å beskytte forbrukerne mot en del fond.

Likevel frykter Forbrukerombudet at produktene er såpass kompliserte at det kan være svært utfordrende for en forbruker å vite hvilken risiko man utsetter seg for.

— Vi kommer til å følge med på markedsføringen av disse produktene i tiden som kommer, sier Gjedrem.