Poenggrensene fra årets hovedopptak til høyskolen viser at det har blitt vanskeligere å komme inn på de fire politihøyskoleutdanningene det siste året, ifølge Politiforum.

Tall fra Samordna Opptak viser at Politihøgskolen mottok 10.076 søknader i hovedopptaket til høyere utdanning. Det er 6,7 prosent mer enn i fjor.

De høye søkertallene fører til at poenggrensene for å bli tatt inn øker. Ved Politihøgskolen i Oslo må man nå ha 48,4 poeng for å komme inn. Det er 0,8 poeng mer enn i fjor. Kravet økte også ved politihøyskolene i Bodø, Stavern og på Kongsvinger.

Lørdag sendes det ut tilbud om studieplass til 726 av dem — 15 tilbud, eller to prosent, mindre enn året før.

Av de 620 politistudentene som fullførte utdanningen i juni, hadde bare 89 fått fast jobb etter en måned. Nesten halvparten søkte fortsatt etter jobb, mens 220 jobbet i vikariater.