• BLIR STRESSET: En av fire Afghanistan-veteraner sier de har et risikofullt alkoholforbruk. Mange sliter med stress etter krigstjenesten. FOTO: LARS MAGNE HOVTUN, FORSVARET

Hver tiende soldat opplever stressplager når de kommer hjem

7,3 prosent av soldatene som har vært en eller flere ganger i Afghanistan sier de er blitt påført psykiske plager av tjenesten.