Med planen «Arven etter Nansen» vil forskerne hente kunnskapsgrunnlaget for en framtidig forvaltning av det nordlige Barentshavet og deler av Polhavet. Det er her politikere og industrien kappes om å lovprise utsiktene til å utnytte naturressursene i et varmere og mer tilgjengelig Arktis.

Føre-var

— Dette blir en føre var-undersøkelse som vil gi kunnskapen som trengs for en gang i framtiden å kunne gi boretillatelser eller fisketillatelser i området. Norge har en internasjonalt anerkjent kunnskapsbasert forvaltning av de sørlige deler av Barentshavet. Her vil vi ha dataene på plass før noe skjer, sier professor i marinbiologi Paul Wassman, til NTB.

Seks år

Han leder prosjektgruppen «SAK-Arven etter Nansen» som har en detaljert plan for hvordan institusjonene skal forene krefter i seks år framover. I tillegg til universitetene i Tromsø, Oslo og Bergen, deltar også NTNU, UNIS, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt i landslaget.

— Dette er et seksårsprosjekt der vi skal være i det nordlige Barentshavet og Polhavet for å skape en grunnleggende forståelse av området. I det sørlige Barentshavet ble denne jobben gjort på 80-tallet gjennom PRO-MARE-prosjektet, sier Wassman.

Ikke finansiert

Forskningen den gang ble grunnstammen i flerbestandsforvaltning av fisk og den miljøforvaltningen som Norge nå høster internasjonal anerkjennelse for.

— Du må være 20-30 år på forskudd. Dette er en forskningsplan som vi ikke vet om blir gjennomført. Vi har beregnet at det koster 750 millioner kroner over seks år. De åtte institusjonene omdisponerer penger som vi allerede har for å dekke halvparten av kostnadene. Vi ber regjeringen finansiere den andre halvparten, sier Wassman.

Så langt har regjeringen henvist til Norges forskningsråd. Men de vet ifølge prosjektlederen ikke hvordan en slik forskningsplan skal håndteres.

— Det nasjonale forskningslandslaget er basert på samarbeid og altruisme. I forskningsrådet må du konkurrere. Når vi ikke skal konkurrere med hverandre har ikke Norge finansieringsordninger som passer, sier Wassman.