— Om vi er på bevisopptak kan vi aldri gå ut og kommentere dette, sier kommunikasjonsrådgiver Reidun Duesund i Konkurransetilsynet til Aftenposten. Samtidig har avisen fått «bekreftet på informert hold» at tilsynet møtte opp uanmeldt hos Aschehoug. Også Cappelen Damm og Gyldendal bekrefter at de har fått besøk tirsdag.

— De gjør det de pleier å gjøre når de kommer på slike standardbesøk, sier en kilde hos sistnevnte.

For et par uker siden uttalte Konkurransetilsynet seg om forslaget til ny bokbransjeavtale. De mener avtalen vil hemme konkurransen og at leserne vil bli taperne.

Etter at den forrige regjeringens boklov ble lagt i skuffen etter maktskiftet sist høst, har bokbransjen jobbet for å få på plass en ny avtale før den eksisterende bransjeavtalen går ut ved årsskiftet.

Tilsynet synes ikke den nye avtalen går langt nok i å tilrettelegge for framveksten av e-bøker. Konkurransedirektør Christine Meyer er også kritisk til at et bransjeråd selv skal vurdere avtalens virkninger hvert år.

— Et slikt råd vil ytterligere forsterke bransjen som et kartell, sier Meyer.