Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) har i sin prognose lagt til grunn en prisoppgang i boligmarkedet på 4 til 6 prosent.

— Vi forventer en positiv, men mer moderat utvikling i 2013 enn i de tre siste årene. I 2010 var prisstigningen på 8,3 prosent, mens den var på 9 prosent i 2011 og 7,7 prosent i fjor, sier nestleder Leif J. Laugen i Eff.

Norges Eiendomsmeglerforbund (Nef) venter en prisvekst på bruktboliger på rundt 4 prosent i år.

— Vi ser også for oss en moderat prisstigning, men et bedre grunnlag for å vurdere vil vi ha etter utviklingen i de to første månedene i år, sier Tormod Boldvik, leder i Nef.

Myk landing

For desember ble boligprisene stående på stedet hvil.

— Prisveksten var sterkest i første halvår, mens høsten har vært preget av en flat eller svakt synkende prisutvikling - noe vi også hadde forventet, sier Laugen.

Meglerbransjen kaller prisutviklingen de siste månedene i 2012 for en myk landing på året. Prisveksten i 2012 har vært på 7,7 prosent. Det er helt på linje med eiendomsmeglernes prognose fra juni. Da anslo de prisveksten til å bli på mellom 7 og 8 prosent.

Drammen på topp

I 2012 har prisutviklingen i og rundt de største byene trukket opp landsgjennomsnittet ganske kraftig. Drammen dominerte prisveksten og endte opp med 12 prosent. Det var 3 prosentpoeng høyere enn Trondheim, Sandnes og Lillehammer. Tett på disse kommer Oslo og Stavanger med 8 prosent prisvekst. I den andre enden av skalaen befinner Kristiansand seg med bare 2 prosent oppgang.

Forklaringen på tre år med sterk prisutvikling er ifølge bransjen selv den høye aktiviteten i næringslivet med trygghet for framtidige inntekter, sterk inntektsvekst og en forventning om at renta holder seg lav en tid framover.

— Kommer tiltak

Laugen i Eff understreker at han vil ha fasiten for boligsalgene for januar måned før han definitivt kan måle temperaturen i markedet i 2013. Han tror også det vil komme tiltak fra finansmyndighetene for å dempe prisveksten i markedet.

— Boligprisene og husholdningenes gjeld er på rekordhøyt nivå og det er knyttet usikkerhet til hvilke tiltak og når de eventuelt kommer, sier Laugen.

Økt ferdigstilling av boliger og en utfordrende realøkonomi, spesielt i Europa, har gjort at meglerforbundene er noe mer forsiktige i sine prognoser for 2013.

— De grunnleggende forutsetningene for en kraftig prisutvikling er likevel til stede, mener Laugen.