Torsdag hadde hun og AUF-leder Eskil Pedersen en telefonkonferanse med fylkeslederne. De meldte tilbake at de ikke synes det er noen utbredt ukultur i partiet med at voksne politikere legger an på de yngre.

— Fylkeslederne mener at retningslinjene i partiet er klare og gode, men at de ikke tas opp formelt ofte nok. Vi må derfor bli flinkere til å sette det på dagsordenen på fylkespartienes årsmøter og styremøter, sier Huitfeldt, arbeidsminister og leder for Aps kvinnenettverk.

- Lettere å si ifra enn før

Under en kort pressekonferanse torsdag ettermiddag fikk hun spørsmål om hun mener rutinene for behandling av slike saker er for dårlige, siden saken som krevde statssekretær Roger Ingebrigtsens avgang, først kom opp etter åtte år.

— Jeg tenker at de er gode nok, men at vi må bli flinkere til å diskutere dem. Men når slike saker kommer opp i Ap og andre partier, så er det et tegn på at det tross alt er lettere nå enn tidligere å melde fra, mener statsråden.

Huitfeldt sier hun ikke ble varslet om noen konkrete nye saker av denne typen under møtet med fylkeslederne.

— Men det kan jo hende det kommer. Og alle som sitter på vonde historier, skal være trygge på at det er trygt å melde det videre i Arbeiderpartiet.

Ifølge NRK ble det under møtet også diskutert konkrete tiltak som alkoholfrie soner, for å skape «trygge arenaer» når AUF-ere deltar på moderpartiets arrangementer.

- Ingen grenser for kjærlighet

I et debattinnlegg i Dagbladet anklaget tidligere AUF-politiker Anne Larsen «moralistene» for å lefle med en gråsone utenfor straffeloven når det antydes at Ingebrigtsen-saken er å definere som et overgrep.

Huitfeldt syns ikke det er noe poeng i å sette en grense for hva som er akseptabel aldersforskjell når partiets politikere finner tonen på privaten.

— Det er ingen aldersbegrensninger når det gjelder kjærlighetsforhold i Arbeiderpartiet eller andre deler av samfunnet, det handler ikke om det. Det handler om at vi har de samme reglene som i idretten. Hvis du er trener og 40 år, så sjanser du ikke på de 16 år gamle jentene på lagene. Sånn er det i Ap også. Det ansvaret du har som leder, legger du ikke igjen når møtene heves, sier hun.