• VIL HJEM: Mulla Krekar.

- Krekar vil hjem

Mulla Krekar ønsker selv å forlate Norge og sendes hjem til Nord-Irak.