Det er klart etter at utenriks— og forsvarskomiteen avga sin innstilling i spesialstyrke-saken onsdag ettermiddag, skriver VG.

- Ikke full sammenslåing

Siden regjeringspartiene har flertall, vil endringen bli vedtatt i Stortinget på mandag, mot opposisjonens stemmer. Og dermed følge det omdiskuterte forslaget til forsvarssjef Harald Sunde.

Men Stortinget ønsker å presisere at vedtaket ikke betyr at marinejegerne ikke lenger skal fungere som en egen operativ enhet. Endringene betyr at Marinejegerkommandoen og Forsvarets Spesialkommando/Hærens jegerkommando skal få en felles ledelse.— Fordi det har vært antydet at dette bare er første steg mot full sammenslåing av spesialstyrkene, presiserer vi at det ikke skal skje, sier Sverre Myrli, Aps forsvarstalsmann i Stortinget.

— Norge vil fortsatt ha to spesialstyrker, men nå med en egen felles sjef på samme nivå som generalinspektørene for forsvarsgrenene, understreker han.

Utsettes ikke

Opposisjonen mener at saken er for dårlig utredet og krevde i forrige uke at behandlingen av saken måtte utsettes til høsten. Dette forslaget er det ikke flertall for på Stortinget.