Personellet inngår i en FN-styrke som skal etableres 1. juli. Regjeringen orienterte den utvidede utenriks— og forsvarskomiteen på Stortinget mandag ettermiddag.

— Det er ikke snakk om å sende soldater til en bakkestyrke, men offiserer som skal tjenestegjøre ved et hovedkvarter med sin fagkunnskap og kompetanse, sier Strøm-Erichsen.

Norge svarer med dette positivt på en forespørsel fra FN. Oppdraget vil vare i tolv måneder og er kostnadsberegnet til 30 millioner kroner. Den norske kontingenten skal bestå av inntil fem stabsoffiserer, samt en informasjons- og analyseenhet, til sammen 20 personer. Dessuten tilbyr Norge fem politirådgivere.