• OMSTRIDT: Poscos planlagte stålverk i India har lenge vært omstridt, blant annet fordi det innebærer at mange mennesker som i dag er bosatt i området må flytte. Bildet viser demonstranter som protesterte mot planene i februar i år. FOTO: Reuters

Mener Norges Bank mangleråpenhet om menneskeretter

Norges Bank og Oljefondet bryter OECDs retningslinjer for multinasjonale selskap.