• Samtlige partier på Stortinget stiller seg bak 14 konkrete forslag til tiltak for et tryggere Norge, sa Knut Arild Hareide da han la fram Stortingets 22. juli-rapport torsdag formiddag.

— Vi trenger en forsterket og overordnet plan for Norge, sa Hareide.

Komiteen ber om at planen blir lagt fram for Stortinget, og at enkelte tiltak tas inn allerede i revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Det gjelder blant annet et forslag om en plan for og midler til bedre helikopterberedskap på Rygge.

— Komiteen mener også det må bli et tettere og bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret. Terskelen må senkes for at politiet kan ta kontakt med Forsvaret i denne typen hendelser, sa Hareide.

Det har vært debatt rundt hvor lang tid det tok før politiet kom til Utøya 22. juli, men komiteen ønsker ikke å gå inn i den debatten.

— Men vi ønsker å få en gjennomgang av politidekning og hvor lang tid det skal ta ved hendelser, altså hvor lang responstid politiet skal ha, sa Hareide.

— Vi ber også om at regjeringen gjennomgår retningslinjene for «skyting pågår», og vi peker på viktigheten av kompetanse for politiet nettopp ved den type hendelser, sa komitélederen.

Komiteen peker på at alarmsystemet må bli bedre, og at det kommer en gjennomgang av ressurssituasjonen i PST.