Breiviks forsvarere vil være til stede når tiltalen forkynnes, opplyser advokat Tord Jordet i Lippestads advokatfirma til NTB.

Ved Oslo Statsadvokatembeter fikk NTB tirsdag morgen opplyst at påtalemyndigheten har overlatt til politiet å forkynne tiltalen for 33-åringen.

Det var ventet at tiltalen skulle gjøres kjent tirsdag, men ifølge pressesjef ved Oslo-politiet, Unni Grøndahl, ble tidspunktet forandret av hensyn til at alle parter i saken skulle varsles på en ordentlig måte.

Alle berørte, overlevende fra regjeringskvartalet og Utøya og de dreptes pårørende, skal underrettes.

22. juli-gruppa

Ifølge politiet vil det ikke bli sagt noe om hvilke tjenestemenn det er som skal forkynne tiltalen for Breivik i fengselet, men det er klart at det er personell fra politiets 22. juli-enhet som skal dra til Ila og lese opp tiltalen for Breivik.

Oslo Statsadvokatembeter vil holde en pressekonferanse onsdag klokken 12 hvor tiltalen offentliggjøres. Tiltalen vil også bli oversatt til engelsk for internasjonal presse.

Hele terrortiltalen vil bli offentliggjort. I utgangspunktet var statsadvokat Svein Holden innstilt på å sladde navnene på de overlevende som er nevnt i tiltalen. I tillegg ville han holde detaljerte opplysninger om hvordan gjerningsmannen gikk fram da han tok livet av 77 mennesker og skadet flere titalls andre, unna offentligheten.

Terrorlovene

Men da disse planene vakte mange reaksjoner, snudde statsadvokaten og gikk inn for full åpenhet om tiltalen.

Det er ventet at påtalemyndigheten tar ut tiltale for brudd på terrorlovene i straffeloven. Siktelsen mot Breivik har gått ut på at han har brutt straffelovens paragraf 147a, for å ha utført en terrorhandling i form av drap med hensikt å forstyrre grunnleggende funksjoner i samfunnet. Han er også siktet for å ha skapt alvorlig frykt i befolkningen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch var fredag ferdig med tiltalebeslutningen og sendte den tilbake til statsadvokatene i saken for klargjøring og forkynnelse. Riksadvokaten uttalte i en pressemelding at arbeidet med tiltalen mot Breivik var helt spesiell på grunn av ugjerningenes store omfang.

Helsevern

Riksadvokaten varslet også at det vil bli lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

— Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid. Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede, står det blant annet i avgjørelsen.

Busch tar likevel forbehold om at påstanden kan endre seg under rettssakens gang, og at det kan bli aktuelt med påstand om fengsel eller forvaringsstraff i inntil 21 år dersom bevisene endrer seg.

(©NTB)