— Dersom en vanlig person hadde blitt anklaget for korrupsjon, så er det ikke nok å legge seg flat, slik Lysbakken har gjort. Det må være likhet for loven, sier Mikkel Dobloug som representerer Venstre i kommunestyret i Nord-Fron i Oppland til TV 2.

Anmeldt

Han innga mandag en politianmeldelse av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken for brudd utroskaps- og korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven.

— Når Transparency International kaller dette for politisk korrupsjon, så mener jeg det er rett at dette også etterforskes av politiet, selv om vi ikke har et lovverk om politisk korrupsjon, sier Dobloug.

Generalsekretær Terje Brevik i Venstre sier til NTB at partiet ikke har noe med anmeldelsen å gjøre.

— Dette er noe Mikkel Dobloug har gjort som privatperson. Politisk hører denne saken hjemme i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier han.

Økokrim

Anmeldelsen er stilet til Økokrim og/eller Oslo politidistrikt.

— Når Økokrim mottar en anmeldelse, så vil vi ta stilling til hvordan vi skal håndtere den, sier Økokrim-sjef Trond Erik Schea til NTB.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, ei heller komme med generelle betraktninger rundt hva som må til for å dømmes for økonomisk utroskap eller korrupsjon.