• ØSTLIG VERDENSREKORD: Havforskere på et norsk-russisk forskningstokt fant i oktober torsk lenger øst enn denne fiske noen gang er observert før, i Karahavet øst for Novaja Semlja. I fjor satte torsken nordlig verdensrekord.

Torsken på østlig langtur

Aldri før har torsken blitt observert så langt øst som denne høsten.